Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080704
Svar på inlägg under rubriken AGJ-Framtiden för en museijärnväg

"Vi har inte ändrat någon kurs under de senaste åren förutom att vi mer försökt att styrt upp verksamheten för att bemöta de krav som myndigheter och andra ställer på oss. Sådant är kanske inte alltid populärt bland de som gillar "en mer fri åkning".

När det gäller olika föreningars framtid så skall man alltid vara orolig eftersom vi bygger på ideell basis och allmänhetens intresse. Det är en balans mellan utgifter och inkomster hela tiden.
 
Vi skulle gärna ha mer pengar men våra trafikinkomster på mellan 700-800.000 kr/år kompletterat med försäljningsverksamhet på 250.000 kr/brutto ligger på den nivå som vi idag bedömer oss klara av utan att "tappa andan". Vi får försöka anpassa oss.

Ett led i detta är momsregistrering vilken även vi inom AGJ nu påbörjat. Vi får se vad det ger.

Problemen idag är främst på energisidan då vi märker av ökade bränsle och elkostnader. Trots besparingsinsatser är det trögt att få utgiftskurvan i denna del att vända nedåt. Har någon tips?

Jag och många med mej skulle gärna ha mer inkomster men det får inte ske på det villkoret att "verksamhetsinsatsen" ökar. Idag lägger många ned mycken tid på denna typ av verksamhet. Det är på dessa som andra hela tiden ställer ökade krav. Detta trots att vi hela tiden blir fler som tar ett ansvar för verksamheten. Det är ett stort åtagande att driva järnväg och där alla "kringåtaganden" (fastigheter, administration m.m.) tar mycken tid. Tid som kanske inte märks hos den enskilde medlemmen eller sidobetraktaren.

På vår hemsida finns föreningens visioner för framtiden samlade i olika dokument och vad vi i dagsläget anser oss vilja med verksamheten. Dessa är inga konstigheter utan en logisk fortsättning på det som föreningen skrev redan 1980 d.v.s. "Satsa eller försvinna". Det som tillkommit idag är att vi lämnat "insamlandefasen" och kommit in i en "förvaltandefas" där vi nu får renovera och se över det som vi redan en eller två gånger tidigare renoverat.

Dokumenten är dock viktiga att ha för att visa upp för olika myndigheter, kommunen och andra."

Hela diskussionen kan du läsa här.

Märkliga uttalanden