Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080704
Minnesbilden inom en förening är kort

"Så lite om äldre f.d. aktiva medlemmar. Det är ingen som anser att någons arbete är förgäves bara för att vissa saker förändras. Hela tiden utvecklas en förening, men det arbete som tidigare lagts ned var inte onödigt eller oviktigt. Det är bara det att allt förändras genom årens lopp. Det som gjordes för 20-30 år sedan var kanske en förutsättning för det som sker idag. Men minnesbilden inom en förening är kort och det som du, jag eller någon annan gjorde för ett eller två år sedan är för det mesta glömt idag. ”Någon” gjorde det men vem eller när vet man inte. Ibland kanske inte ens varför, sett ur dagens perspektiv. Tyvärr ägnas det i de flesta fall inte någon större tanke. Vissa av de som idag är aktiva var inte ens födda då det vi idag ibland diskuterar hände."

Märkliga uttalanden