"J Martin" på Järnvägshistoriskt Forum 080708
Varför lämnar så många AGJ-Eventuellt möte för att reda ut problemen

"Om en förening har så allvarliga problem som det sägs i denna tråden så är väl årsmötet ett naturligt forum för diskussioner? Årsmötet är ju en förenings högsta beslutande organ.

De "oppositionella" inom AGJ har under flera år varit aktiva på årsmötena, men de har haft väldigt svagt stöd. Sanningen verkar vara den att de är högljudda, men att de inte har något vidare stöd bland föreningens medlemmar. Jag har varit på ett par årsmöten och då har de haft väldigt svagt stöd, när man läser om AGJ här kan man tro att det gäller en stor minoritet som förtrycks av en elak majoritet. Så är det inte!
Om man är missnöjd med hur en förening styrs kan man på årsmötet lägga förslag i den riktning man önskar i sakfrågor eller föreslå ny styrelse. För att detta skall bli framgångsrikt krävs dock att ens idéer har stöd bland medlemmarna.

Om man år efter år lägger förslag till en förenings årsmöte och varje gång blir nedröstad med stor majoritet, vilken trovärdighet har man då när man påstår sig vara illa behandlad av föreningen?

Om man genom åren lånat ut stora pengar för att föreningen skall kunna göra inköp innebär det automatiskt att man skall ha mer att säga till om än vad övriga medlemmar har? Är det inte viktigt att man håller på principen en man en röst? Sponsorer och långivare är positivt, men det bör inte vara en genväg till inflytande i föreningar."


Märkliga uttalanden