"J Martin" på Järnvägshistoriskt Forum 080709
Varför lämnar så många AGJ - om styrelser

"Kan skälet till att det inte förekommer några längre diskussioner vara att du oftast är ganska ensam med dina ståndpunkter och åsikter? Att en stor majoritet på årsmötena inte delar din uppfattning? Och att du när de inte gör som du befaller ägnar stor kraft åt att baktala föreningen och de som inte tycker som du? Är det inte dags att acceptera att du inte längre kan göra som du vill på AGJ, dags att respektera föreningsdemokratin? Kan du inte berätta hur starkt stöd du brukar ha på årsmötena? När jag har varit med har du bara haft stöd av en handfull medlemmar, oftast ca 10% av de närvarande."


Märkliga uttalanden