"J Marti" på Järnvägshistoriskt Forum 080710
Vad får man tillåta sig vid en museijörnväg?

"Det är korrekt det du skriver, men försiktighetsprincipen lär oss att det nog hade varit lämpligt att ta upp skattebeloppet som en anteciperad kostnad i bokslutet. Åtminstone borde information om skatteärendet ha tagits upp i en not i årsredovisningen. Dessutom borde man redan från början ha tänkt på att uppdraget för Telia skulle kunna betraktas som skattepliktig näringsverksamhet, för alla som har lite kunskap om föreningars skattesituation är det ganska klart att Skatteverket skulle bedöma det som skattepliktigt. Lars Johansson skriver i ett annat inlägg på detta forum att föreningen nu anlitar en byrå för bokföringen och då maste man anse att styrelsen vidtagit åtgärder för att hantera sådant här framöver, det tycker jag är bra. Tyvärr räcker det inte idag att ha entusiaster som brinner för en förenings kärnverksamhet i ledningen, man måste också ha med kunniga ekonomer.

Jag håller med dig om läckan till GP, den som gjorde det har knappast haft föreningens bästa för ögonen. Detsamma tycker jag om de som gång på gång ältar frågan här. "Alla" känner till det här ärendet nu och det borde vara sluttjatat om det för länge sedan."

Märkliga uttalanden