"Anders Karlsson" på Järnvägshistoriskt Forum 080713 - inlägg 1
Vad får man tillåta sig vid en museijörnväg?

"Jaha ja....En "välskött förening, så som den var tidigare.". Så Du säger att de skriverier om medlemslån utan ordentlig dokumentation, medlemslån till föreningen och återbetalning av dessa lån utan ordentlig dokumentation som det har skrivits om i bland annat AGJ medlemstidning är helt utan grund och är helt taget ur luften.

Var det verkligen bättre förr?

Under Din tid i styrelsen, var det alltid benhård kontroll på alla papper, räkenskaper och liknande? Visste alla medlemmar precis vad som skulle ske och varför? Visste alltid alla styrelsemedlemmar allt och var insatta i alla frågor, exempelvis det ekonomiska läget? Var alla styrelseprotokoll tydliga och klara där varje beslutspunkt var tydligt skrivna och alla medlemmar fick information om vad som hade beslutats?

Du säger att man måste informera medlemmarna och fråga medlemmarna, framförallt vissa medlemmar, innan man får göra något med till exempel avyttrning av vagnar.
på 1970-80-talet, blev medlemmarna informerade om att man skulle åka land och rike runt och samla ihop alla vagnar till en ganska stor kostnad INNAN föreningen gjorde detta.
Jag misstänker att anskaffandet av vagnarna kostade en slant även om inköpspriset var lågt eller ibland obefintligt. Transportkostnaden är inte gratis.

Du påtalar att information och beslut i styrelseprotokoll "döljs, ibland i bilagor". Viss information som en styrelse har, och vissa detaljer i ett beslutsunderlag som som styrelse tar, måste ibland vara sekretessbelagd.
Det kan röra sig om personalfrågor eller affärsmässiga överrenskommelser.

Jag förstår inte vad Du menar med "välskött förening, så som den var tidigare.".
Att föreningen har byggt färdigt verkstaden, efter många års uppehåll, att man har gjort en komplett lagerrevision på VGJ 24, att man håller på med en komplett revision på ROJ 3, revision av rälsbussläpet, översyn av ett antal personvagnar för att inte glömma den jätteinsats som har skett på banarbetsfronten med inte minst ett flertal växelrenoveringar inte betyder att föreningen är välskött?

Jag påstår dock inte att allt är frid och fröjd. Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Så är det i alla föreningar, organisationer och företag. Men kom inte och säg att det var bättre förr."


Märkliga uttalanden