Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080811
Svar på inlägg under rubriken AGJ och Gräfsnäs slottspark

"Några kommentarer och tillrättalägganden till Stigs påståenden:

AGJ har inte brutit samarbetet med den av Futurum drivna Turistbyrån i Alingsås. Däremot så har vi sagt upp det avtal som berör vår gruppresebokning och som under ett antal år sköttes av Turistbyrån. Detta fick vi dock betala för (ca 15-20.000 kr/år). Vi sköter numera detta själva. Turistbyrån jobbar numera som en turistbyrå och hänvisar folk till AGJ precis som andra tursitmål och vi finns med i deras (Kommunens) broschyr och på deras hemsida.

När det gäller annonsering så har vi i år precis som förra året annonserat inför varje trafikdag i GP (Göteborgs Posten) under "det händer idag". Fördelen med detta är att det är gratis och dessutom kan vi konstatera att folk läser detta. Det märker vi inte minst på samtalet till "Resebokningen". Vi har kompletterat detta med ett antal betalda annonser såväl i dagspress som specialpress samt även prövat ljusannonsering bl.a. på utsidan Ullevi i Göteborg under en månad.

Stig har rätt i att vi har minskat annoneringen vad gäller utläggen i rena pengar då vi för 10 år sedan annonserade för upp mot 150.000 kr så ligger vi idag totalt på ca 60.000 kr, skolresereklamen inräknad. Däremot tror jag att vi har minst lika många spaltmilimetrar idag som vi hade då vi köpte annonsplats. Dock till betydligt mindre kostnad.

När det gäller trafikutbudet så tycker vi att vi har ett trafikkoncept som är bra inarbetat och ger bra alternativ för våra resenärer. Dessutom så gillas det av vår trafikpersonal då det även ger tid för lite vila. Utbudet och variationsmöjligheterna är större idag än tidigare och vi noterar även att folk är mycket medvetna om tider för ångtågen respektive rälsbussarna. Genom att vi dessutom kör rälsbusstrafik så aktiverar vi mer folk i trafiken och ger även de som inte vill vara på åmgloken ett alternativ att vara med i trafikverksamheten.

Stig har rätt i att det kostar att driva en museijärnväg och det är viktigt att inte bara se till intäkterna utan även var man kan skära i utgifterna och hitta alternativlösningar men ändå få en minst lika bra effekt. Vi jobbar intensivt på detta på olika fronter.

 

Märkliga uttalanden