P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 3-4/2001

2002 - Ett möjligheternas år!?

".... Under 2002 hoppas vi också kunna berätta om den utveckling beträffande administration och organisation som initierats av vår internkontroll, hur revisorerna ser på hanteringen av medlemslån och redovisning, m.m."

".... Jag hoppas att arbetet med att göra en djupare revision skall ge vid handen, att alla spekulationer om oegentligheter kan avskrivas. Jag hoppas att alla medlemmar skall se till föreningens bästa och inte till sitt eget. Jag hoppas att demokratin skall vinna ytterligare fäste och visa sig värd namnet. Demokrati är inte att alla får tänka vad de vill bara jag eller min lilla grupp får bestämma. Jag hoppas att vår järnväg skall få vara allas vår egendom och inte ett fåtals."


Märkliga uttalanden