P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 3/2002

- Höstens ankomst till Anten

"... En byggnad vi haft bekymmer med på grund av vitesföreläggande från kommunen och utgifter för fastighetsskatt är Essunga station. Den inköptes av några entusiastiska medlemmar för ett antal år sedan och skänktes till AGJ. Intresset att underhålla det branskadade stationshuset avtog dock tämligen kvickt. Det skulle andra sköta. Essunga blev ännu en börda för AGJ. Det säger något om ansvaret i föreningen: Den som påbörjar ett projekt måste också ikläda sig ansvaret att fullfölja det! Hade den regeln gällt hade vi inte haft så mycket halvfärdigt som nu. Essunga station är nu äntligen såld. Vi fick inte mycket för den, men det känns ändå som en stor lättnad. Den nye ägaren kommer att återställa huset i ursprungligt skick, vilket också var intentionen hos dem som skänkte stationen till AGJ."


Märkliga uttalanden