Märkliga uttalanden kring AGJ

Det är viktigt att företrädare för AGJ uttrycker sig sakligt och korrekt i det egna medlemsbladet och vid kontakter med myndigheter och journalister. Ansvaret vilar tungt på de personer som uttalar sig.

P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 1/2001
P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 3-4/2001
Alingsås Tidning 28/3 2002
P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 1/2002
P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 2/2002
Lars Johanssons skrivelse till kronofogdemyndigheten 5/6 2002
Göteborgs-Posten 7/7 2002
P-O Söderpalm i Jernvägsnytt nr 3/2002
SJK tidskrift TÅG nr 10-2002
Jernvägsnytt nr 4/2002
Anten-Internen nr 164 om AGJ organisation juni 2005
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061223 - Lars ger här en beskrivning som inte stämmer med hur det verkligen var
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061223 - Trafikupplägg och skattemyndigheten
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061224 - Investeringar och vagnhallar
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061224 - Bokslutet för 2005 som inte stämmer

Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 061225 - Bokslutet för 2005 som inte stämmer
"Tröttsam" på Järnvägshistoriskt Forum 061228
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070201 - AGJ skrotar slipersbytare!

Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070415 - AGJ behöver tips för att värma nitar till ROJ 3
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070524 - Museijärnvägsföreningar skrotar i Västsverige
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 070525 - Här förnekar Lars hur man agerar
"Funderaren" på Järnvägshistoriskt Forum 071104 - Problem i branschen, grepp om ekonomin
"Arne Gustavsson" på Järnvägshistoriskt Forum 071105 - Problem i branschen, grepp om ekonomin
"Peter Fransson" på Järnvägshistoriskt Forum 080327 - Fråga till AGJ!
"Peter Fransson" på Järnvägshistoriskt Forum 080328 - "Gemensamma pengar"
"Peter Fransson" på Järnvägshistoriskt Forum 080330 - Apropå min namne
"Peter Fransson" på Järnvägshistoriskt Forum 080402 - Mer om AGJ:s tunnelredovisning
"Peter Fransson" på Järnvägshistoriskt Forum 080402 - Fråga till AGJ
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080704 - AGJ-Framtiden för en museijärnväg.
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080704 - Minnesbilden inom en förening är kort.
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080705 - Varför lämnar så många AGJ?
"J Martin" på Järnvägshistoriskt Forum 089708 - Varför lämnar så många AGJ-Eventuellt möte för att reda ur problemen

"J Martin" på Järnvägshistoriskt Forum 080709 - Varför lämnar sp många AGJ-om styrelser
"J Marti" på Järnvägshistoriskt Forum 080710 - Vad får man tillåta sig vid en museijärnväg?

"Anders Karlsson" på Järnvägshistoriskt Forum 080713 - inlägg 1
"Anders Karlsson" på Järnvägshistoriskt Forum 080713 - inlägg 2
"Anders Karlsson" på Järnvägshistoriskt Forum 080713 - inlägg 3
Lars Johansson på Järnvägshistoriskt Forum 080811 - AGJ och Grafsnäs slottspark