40-års jubiléet - flipp eller flopp?


Bilder från AGJ 40 år

Ur Jernvägsnytt nr 3-2005 citeras:
"Jubileet
Som vi har skildrat på annan plats i tidningen genomfördes jubileumet i juli. Det drog mycket folk, trots det ibland lite dåliga vädret. Våra besökare var dock nöjda, alla som deltog hade roligt och det var en trevlig vecka.
Inkomsterna blev under veckan bra, ibland sålde caféet slut på både korv, våffelsmet med mera vilket föranledde akutinköp.
Vissa lärdomar och erfarenheter har vi dock dragit.
För det första kräver ett sådant här jubileum mycket arbete. Det skall planläggas, organiseras och inte minst finansieras. Att transportera hit materieal från andra föreningar kostar pengar. Att hysa och utfodra många människor kostar också pengar. Att jaga sponsorer är inte helt enkelt, det kräver också mycket arbete och ger inte heller alltid vad man kanske hade trott och hoppats på.
För det andra sliter ett jubileum på både material och personal. Det var inte svårt att få personal till själva jubileet, men veckan efteråt .....
Sammanfattningsvis kan man nog säga att jubileum i all ära, det var både roligt och trevligt, men man måste tänka efter före. Annars kan det lätt kosta mer än vad det smakar."

I början av januari 2006 skrev signaturen ?? på Svenskt Tågforum:
"..... Att personen gjort sig omöjlig i AGJ har jag hört talas om efter det ekomomiska fiaskot med senaste jubileet som han var ansvarig för. Han är tydligen helt oförmögen att förstå sambandet mellan utgifter och inkomster. Bara de sistnämnda räknas."

Det har sagts att kostnaderna för jubileet skulle vara uppemot 250.000 kr. Inte ens "jubileumsgeneralen" hade, tills helt nyligen, fått se någon ekonomisk sammanställning över jubileet. En viktig fråga är således: Var AGJs 40-årsjubileum en flipp eller flopp? Många är säkert intressarade av att få veta mer om inkomsterna och utgifterna. En annan viktig frågeställning är hur AGJs trafiksiffror skulle ha sett ut för resten av säsongen utan den PR och uppmärksamhet som jubileet ändå gav.

AGJ styrelse har ansett att man inte kunde skjuta till mer än högst 50.000 kr till 40-årsjubileet. Per-Åke, som utsågs till "jubileumsgeneral", räknade med att kunna täcka en stor del av kostnaderna med sponsring. Under våren 2005 rullade förberedelserna för jubileet igång på allvar. Per-Åke fann ganska snart att han inte fick det stöd och engagemang för jubileumsaktiviteterna från många AGJ-medlemmar, som han räknat med. Det fanns nämligen mycket annat som också pockade på uppmärksamhet för att trafiken skulle kunna rulla, bl a en bana som måste ordnas till efter kabelplogningen.

För att klara av jubileumsaktiviterna engagerades medlemmar från andra föreningar, såsom SkLJ, ULJ och Nässjö-föreningen. Det var i och för sig tänkt att medlemmar från andra föreningar skulle bjudas in, men det blev nu till stor del personal från annat håll, som tjänstgjorde vid AGJ under jubiléumsveckan. I flera fall hjälpte de även till med förberedelserna. Många är medlemmar även i AGJ, men i första hand aktiva på annat håll.

Så till siffrorna. Enligt föreningens kassör uppgick kostnaderna för jubileet till sammanlagt 210.206 kr. Bland stora utgiftsposter  finner man annonsering och programblad för mer än 100.000 kr, militärerna 25.000 kr, Rubens strax under 20.000 kr och fotoutställningen drygt 17.000 kr.

Sponsringen gav 42.000 kr, försålda programblad 6.665 kr och så AGJs bidrag på 50.000 kr, vilket gör 98.665 kr. Härav följer att sammanlagt 111.541 kr (egentligen 161.541 kr) måste täckas av ökade biljettintäkter och försäljningsöverskott för att evenemanget ska bära sina kostnader. Då är ändå inte slitage av materiel, ökad kolförbrukning etc med i beräkningarna.

Trafikintäkter under jubiléumsveckan:
Söndagen 10 juli
25.109 kr
Måndagen 11 juli
11.950 kr
Tisdagen 12 juli
23.115 kr
Onsdagen 13 juli
22.690 kr
Torsdagen 14 juli
33.620 kr
Fredagen 15 juli
19.025 kr
Lördagen 16 juli
51.218 kr
Söndagen 17 juli
49.187 kr
Summa 235.914 kr

Under jubiléumsveckan var det även många som besökte kiosk och café i Anten. Omsättningen uppgick till drygt 130.000 kr, och nettot bör gott och väl ha överstigit 50.000 kr.

Frågan är hur det sett ut i Anten under 2005 utan jubiléumsaktiviteterna? I början av säsongen var det ganska få resande på de ordinarie tågen och vissa dagar var intäkterna skrämmande låga. Det förekom inte heller någon annonsering för att locka resenärer. Efter jubiléet gick det betydligt bättre. Det är helt klart att jubiléumsaktiviteterna uppmärksammades av många, vilket ledde till positiva "spin-off-effekter" under resten av säsongen.

Att AGJs trafikintäkter ökade till följd av jubiléet under 2005 råder det knappast något tvivel om, men frågan är hur det egentligen såg ut på utgiftssidan. Så här i efterhand har "jubileumsgeneralen" medgett att annonseringen kanske inte blev den bästa. Som exempel på sådant som inte var så genomtänkt har han nämnt de stora annonserna i tidningen Tåg och i Tågsommar. En fråga som man kan fundera över rent principiellt är om det är riktigt att lägga merparten av AGJs marknadsföring under 2005 på jubiléet. En del av kostnaderna borde nog lyftas bort för att få en mer rättvisande bild.

Hur som helst så upplevde många AGJs 40-årsjubiléum som något mycket positivt. Av tillgängliga siffror är det svårt att se det som ett ekonomiskt fiasko - tvärtom.

Något som jag dock inte riktigt kan förstå, är artikeln i AGJs medlemstidning Jernvägsnytt, där man i efterhand kommer med underliga antydningar i en sorts försök att "skriva ner" jubiléet. Hur tror man att medlemmar ska ställa upp för AGJ i framtiden, om de sedan kritiseras för något som faktiskt genomförts väldigt bra.

Stig Lundin