Ros och ris
- positivt och negativt vid AGJ

 


AGJ är en förening där jag varit medlem sedan 1967. Det är ett fantastiskt arbete som olika medlemmar under åren lagt ner på att bygga upp det som nu är museibanan AGJ. Det handlar om flera generationers arbete. AGJ har goda förutsättningar att utvecklas och bli ännu bättre. Det är fortfarande ett fantastiskt arbete som många medlemmar lägger ner vid AGJ. Min åsikt är dock att under senare år har en del negativa tendenser blivit tydliga. Detta måste uppmärksammas och även diskuteras.  Därav rubriken och ordet "ris" i rubriken.