Varningsklockan
- några uppseendeväckade händelser

 


AGJ är en förening där jag varit medlem sedan 1967. Det är ett fantastiskt arbete som olika medlemmar under åren lagt ner på att bygga upp det som nu är museibanan AGJ. Det handlar om flera geenerationers arbete. AGJ har goda fötutsättningar att utvecklas och bli ännu bättre. Det är fortfarande ett fantastiskt arbete som många medlemmar lägger ner vid AGJ. En del händelser som skett under senare år riskerar dock att äventyra verksamheten. Händelserna måste, enligt min uppfattning, därför uppmärksammas, diskuteras och åtgärdas.  Därav rubriken.