Några bilder från Jädraås

där det var "restaureringsseminarium" 18-19 september


En ny form av samarbete mellan flera av landets museiföreningar inom gammaltågsbranschen (såsom AGJ, JTJ, ULJ m fl), Sveriges Järnvägsmuseum, Arbetets Museum och några av länsmuseerna håller på att se dagens ljus. Kunskapen om de metoder som användes när man reparerade gamla tåg håller på att försvinna. Det är därför hög tid att gemensamt försöka dokumentera hur det egentligen gick till och vilka material som användes. Likaså är det viktigt att bestämma vilket eller vilka skeden i den historiska utvecklingen man vill visa. Det är inte alls säkert att det är leveransutförandet som är det intressanta.

Företrädare för landets museijärnvägsföreningar har därför varit samlade till ett "restaureringsseminarium" i Jädraås. Arrangörer var Jädraås - Tallås Järnväg (JTJ), Länsmuseet Gävleborg/Järnriket Gästrikland, Sveriges Järnvägsmuseum och Arbetets Museum/Arbetsam. Mötet ägde rum 18-19 september 1999 och bland deltagarna fanns representanter för museiföreningarna i bl a Brösarp, Nässjö, Västervik, Vadstena, Anten, Skara, Mariefred, Nynäshamn, Uppsala, Nora och Jädraås.

Moderator för mötet var Robert Sjöö, chef för Sveriges Järnvägsmuseum. Som föreläsare medverkade flera kända antikvarier. En gammal "SJK-kändis" från 1960-talet dök också upp som föreläsare, nämligen Bengt Spade numera verksam vid Industriminnesbyrån. Som företrädare för AGJ deltog Bengt Nordh och Stig Lundin.
 
Som ett avbrott i föreläsningarna och för att studera en museijärnväg lite mer i praktiken gjordes på lördagseftermiddagen en resa med JTJ-tåget. Resan kombinerades med kaffepaus ombord på tåget. På bilden ses företrädarna för järnvägsföreningen i Nynäshamn.
Tåget har kommit till JTJ-banans slutpunkt, Svartbäcken nedre. Den gamla banvallen mot Linghed fortsätter som väg.

Linjen förbi Svartbäcken nedre revs upp när Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg (DONJ) lades ner kring 1970. En förlängning av JTJ med ytterligare någon kilometer västerut har hägrat och nu är man klar med spåret till Svartbäcken nedre.

Loket är JTJ 4 "Sigbjörn". Namnet "Sigbjörn" har loket fått efter Kopparfors tidigare disponent Sigbjörn Holgersson, som i hög grad hjälpt JTJ att etablera sig i Jädraås.

Loket är av samma modell som VJ 4 "Wilh Petri", vilket finns vid AGJ. Det är byggt 1901 för Ulricehamns Järnväg (UJ). Loket kom 1907 till Ljungbyholm - Karlslunda Järnväg (LCJ) och såldes 1937 vidare till Byvalla - Långshyttans Järnväg (BLJ).

Fortsättning


Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida

Copyright © Stig Lundin 2009