Sedan några år tillbaka kör AGJ vissa tider med rälsbuss mellan Anten och Brobacka. Söndagar går rälsbuss även i vissa turer till Gräfsnäs.

Till följd av den tidvis stora beläggningen på rälsbussen mellan Anten och Gräfsnäs har ytterligare en rälsbuss anskaffats. Det är Yp 874 som förhyrts från SMAB i Småland. Denna rälsbuss hade råkat ut för motorhaveri i Småland, men har nu fått ny motor vid AGJ.

På bilden Mikael och Karl-Inge. Båda är SJ-anställda till vardags. Mikael arbetar vid SJ i Hagalund utanför Stockholm, och Karl-Inge "meckar" med tåg i Göteborg.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka