Här ser vi Magnus framför lok nr 5. Detta lok, som är ett av de bästa loken vid AGJ, är byggt av Henschel & Sohn i Tyskland 1920.

Loket byggdes på beställning av Ruda-Oskarshamns järnväg, när denna järnväg förlängdes från Ruda till Älghult i början av 1920-talet.

Under några år i början av 1920-talet levererades nästan all ny järnvägsmateriel till de svenska järnvägarna från Tyskland. Valutakurserna gjorde att det var fördelaktigt att lägga beställningarna i Tyskland, och flera av de svenska järnvägsverkstäderna slogs ut.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka