Lok nr 5 stod på 1960-talet avställt i Berga lokstall. Några medlemmar i AGJ ville att föreningen skulle köpa loket, men förslaget mötte motstånd eftersom styrelsen ansåg att föreningen hade tillräckligt med ånglok.

Vid denna tid hade inte AGJ någon egen bana att köra på. Man kan därför ha viss förståelse för den tveksamhet som rådde om förvärv av ytterligare lok.

Efter starka påtryckningar från flera av de yngre medlemmarna i föreningen, vilka numera blivit grånade män, kom till slut även lok nr 5 till AGJ. Idag vill inte någon vara utan detta fina lok.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka