Under sommaren togs vändskivan i Gräfsnäs i bruk, och numera kan loken vändas i såväl Anten som Gräfsnäs. Lokvändningen i Gräfsnäs har redan blivit mycket uppskattad, då besökarna befinner sig så nära lokvändskivan.

Här vänds lok nr 5 i Anten.

Vändskivan i Anten har vi under stora uppoffringar hämtat från Karlstad Östra. Det har sedan åtgått 1000-tals arbetstimmar för att få skivan på plats. Vändskivan i Gräfsnäs kommer från Berga (Kalmar-Berga järnväg, som f ö fyller 100 år i år).

I bakgrunden ses lok nr 6.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka