För barnen är det en spännande upplevelse att komma till AGJ. Många av barnen har aldrig åkt tåg, och man har inte heller sett något ånglok som pyser och stånkar. Några passar på att titta närmare på loket innan tåget ska gå.

I bakgrunden ses AGJ halvbyggda verkstad. Bygget avstannade för några år sedan i brist på pengar. Vi jobbar för att få hjälp med finansieringen, och vi hoppas nu att arbetet med stommen åter ska komma igång till hösten.

En fungerande verkstad är ett livsvillkor för att AGJ ska kunna köra med museitågen i framtiden. Loken och vagnarna kräver mycket underhåll och ordentliga verkstadsresurser.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka