Antens stationshus är byggt 1899. Tillbyggnaden i form av godsförvaring och balkong tillkom på 1930-talet. Den här typen av tillbyggnad fanns en gång på en hel rad järnvägsstationer runt om i vårt land.

Här väntar resenärerna på att loket ska gå runt på spår 1. En lite halvmulen dag som denna kommer många resenärer till AGJ.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka