Lok nr 3 vänder i Anten. Denna bild är tagen från vår servering, där man kan sitta med sin "kaffebricka" och se tågen på lite avstånd. Personvagnarna i bakgrunden är AGJ nr 20 till vänster och AGJ nr 37 till höger.

Stationerna utmed Västgötabanan har varit omgivna av lindar, planterade efter samma mönster vid nästan alla stationer. Dessa lindar är nu snart 100 år och måste då och då sågas ur betydligt för att inte bli för yviga. Linden till vänster är nu ganska liten, men kommer åter att vara stor redan om några år. Suset av bin och humlor i Antens lindar är något som hör stationsträdgården till.

Copyright © Stig Lundin 1997 Tillbaka