Några bilder från AGJ sommaren 1999


Den regniga inledningen på sommaren har medfört att färre besökare än vanligt kommit  till AGJ. Det mycket varma och soliga vädret under juli har inte heller varit bra för AGJ. Många av våra eventuella resenärer söker sig då i stället till sol och bad vid kusten. 

1999 års trafiksäsong blir således inte något rekordår. Nedgången i antal besökare vid AGJ jämfört med 1998 är måttlig och andra turistmål i Alingsåsområdet redovisar än större bortfall.

Många av de barn som besöker AGJ har aldrig åkt tåg. Det pysande och frustande loket är något man aldrig sett tidigare.

Nytt för i år är att loket nu kan gå runt på spår 3 i Anten. 

Detta är en förändring på gott och ont. Det är enklare för lokpersonalen, men samtidigt ser inte besökarna så mycket av loket. 

Barnen upplever inte längre ångloket på så nära håll som tidigare. På sikt kan detta vara negativt för AGJ.

Museijärnvägen är ett populärt utflyktsmål bland barnfamiljerna - och AGJ kan utan överdrift kallas för "barnens järnväg". Ett besök vid AGJ är en spännande upplevelse för många av de små. 

Flera av de barn som besöker AGJ har aldrig åkt ångtåg tidigare. Frågan är nu var man ska ta plats i för vagn. För den villrådige finns konduktören Erik Lindh nära till hands.

Fler bilder från AGJ 1999


Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida * Stigs hemsida om AGJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2009