Förberedelser inför Västgötabanan 100 år

Bilder: Micke
Bildtexter: Stig


Klicka på någon bild så får Du veta mer.

Foto: Mikael Pettersson.Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida * Stigs hemsida om AGJ