Bilder från AGJ 22-23 mars 2003 

Bild och text: Stig Lundin                                                                                                                                                         Sida 1* Fortsättning

Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida * Stigs hemsida om AGJ

Copyright © Stig Lundin 2003-2009