Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2008
*Här står den, Finspong-Norsholms järnvägs gamla 1 klassvagn nr 4, tillverkad av Atlas 1885.
*

Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2009