Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2008
**

Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2009