Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2008
*
*

Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2009