Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2008
*


Björn och Lars-Olov.
*

Hämtning av vagnskorg från Lotorp april 2009