AGJs avlopp vid Antens station

Bilder: Bengt Nordh                                                                                                                                                                                                 


I mars 2009 började AGJ plötsligt gräva för någon form av avloppsanläggning vid Antens station. Det hade varit problem med avloppet sedan länge. Ända sedan 1998 hade avkoppsbrunnarna slamsugits regelbundet, då infiltrationen inte fungerade för de stora avloppsmängderna under turistsäsongen. Då jag och en kamrat inom AGJ, Lennart Nordh, gemensamt äger en obebyggd villatomt alldeles intill den nya avloppsanläggningen, undrade vi hur det egentligen var tänkt. 

Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida * Stigs hemsida om AGJ