AGJ och Kvarnabo 2009
*

Måndag 19 januari 2009.

Transportvagn för att kunna flytta vagnar. Byggd av Lennart Nordh.

*

AGJ och Kvarnabo 2009