AGJ och Kvarnabo 2009
*

Lördag 24 januari 2009.

Kent, Ulf och Sune har matrast inne i vagn 33.
*

AGJ och Kvarnabo 2009