AGJ och Kvarnabo 2009
*

Lördag 24 januari 2009.

Kent och Sune röjer på Dirhuvdens uppställningsbangård, vilken blivit förslummad efter upprustningen 1994.

Lokhuset från Finspång till vänster. Detta lokhus köptes 1995 och sattes upp vid Dirhuvden några år senare. Alla som var engagerade i uppsättningen av detta lokhus skrämdes edock bort från AGJ 2001.
*

AGJ och Kvarnabo 2009