AGJ och Kvarnabo 2009
*

Söndag 25 januari 2009.

Det ser ganska skräpigt ut vid infarten till lokhusen vid Dirhuvden. Närmast rester av  nedblåsta presseningatr

Vagn 33 till vänster. Vagn 32 till höger.
*

AGJ och Kvarnabo 2009