Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*SRJ CD 15 tillverkad av Atlas 1886. Vagnen stod i början av 1960-talet avställd som tjänstevagn på tegelbrukssppåret i Rimbo. Den räddades av 891-Järnvägarnas Museisällskap och ställdes upp bland samlingarna i Dannemora.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010