Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Det är tidigt på lördag morgon. Här en del av Jädraås bangård mot väster i riktning mot Tallås.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010