Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Resgodsfinka VÅHJ F 158 tillverkad i Kalmar 192x. Vagnen ingick i museitåget i Borgholm innan den kom till JTJ.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010