Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Del av verkstadsområdet i Jädraås. Huset är den gamla måleriverkstaden.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010