Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*På verkstadsområdet stod malletlok nr 12.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010