Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Inne i resgodsfinkan syns ett elverk Nyttjas troligen ihop med konferensvagnen..
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010