Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*


Malletlok nr 12 i väntan på avgång ned ett godståg.

*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010