Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Två sommarvagnar som loket "Korsån" ska dra. Den blå vagnen är DONJ CN 204 och den gröna DONJ CN 205. Båda vagnarna tillverkade i Jädraås 1901.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010