Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*


DONJ 256 lastad med virke.  Till vänster  om den står DONJ L 209 som vat vid AGJ i över 20 år. Träkolsagnen användes när AGJ reste sina lokhus på vagnhallsbangården norr om Anten.

*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010