Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010