Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*Del av pannan till lok nr 4.
*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010