Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010
*


Lennart och Tommy från AGJ poserar framför sommarvagnarna.

*

Björn på besök vid JTJ 17-18 juli 2010