Björn på besök vid JTJ 22-24 juli 2011
*
*

Björn på besök vid JTJ 22-24 juli 2011