SJK-resan till Hargshamn den 23 sept 1962


Den 23 september 1962 anordnade Svenska Järnvägsklubben (SJK) en utfärd på delar av SRJ. De sista kvarvarande ångloken vid fd SRJ skulle skrotas och SJK passade då på att åka Rimbo - Faringe - Gimo - Hargshamn - Dannemora - Gimo - Faringe - Uppsala Ö. Här ses tenderloket SRJ 27, byggt av Henschel  & Sohn i Tyskland 1920. Loket anskaffades för persontrafiken mellan Stockholm och Rimbo, men användes från 1940-talet även mycket i godstrafiken. SRJ 27 var utlånat till Västgötabanan i början av 1950-talet och fick då en treaxlig tender. Under slutet av 1950-talet gick SRJ 27 mest i godstågen mellan Rimbo och Uppsala Ö. Foto: Stig Lundin.
SRJ 24 är det lok som ska dra utfärdståget. Loket är byggt av Motala Verkstad 1911 och av den typ som användes in i det sista på SRJ. Även SRJ 24 har varit utlånat till Västgötabanan i början av 1950-talet, då man hade skriande lokbrist där.
Foto: Stig Lundin.
*

SJK-resor

Copyright © Stig Lundin 2001