SJK-resan på Västgötabanan den 21 maj 1967


SJK:s utfärdståg skulle dras av Bp 3110, vilket killarna i Stora Lundby Järnvägsmuseum ställt i ordning som privatbaneloket "VGJ 31". T v nedanför hytten ses Leif Dahlström som tillsammans med Bengt Nordh, Nils Boström m fl lyckades rädda VGJ 31 undan skärbrännarna. Foto: Stig Lundin.
BLJ 6 hade kommit ner till Göteborg från Sjövik dagen innan. Här växlar BLJ 6 och VGJ 31 utanför Odinstallet i Göteborg. Vagnen mellan loken är tjv 778, en I-vagn från Lidköpings Järnvägar, som StLyJ spårat upp i Växjö. Foto: Stig Lundin.
*

Stig Lundins historiska hemsida * SJK-resor

Copyright © Stig Lundin 2001-2013