ULJ och Uppsala Östra i regnväder 5 juli 1998


Vid ULJ köper man biljetter i en kiosk
Tågexpeditionen ligger i gamla godsmagasinet.
Nu kommer tåget från Länna in.
Loket är BLJ 5, systermaskin med vår egen BLJ 6.
Lokpersonalen i samspråk med stationskarlarna.
Här stöter vi på två kända Alingsåsare med förflutet i AGJ.
Konduktörspersonalen på det stora tåget.
Konduktören på det lilla tåget rättar till slipsen.
Det lilla loket heter BLJ 4 med namnet "Långshyttan".
Lokeldaren Ove har varit med i ULJ ända från starten. ULJ ordförande Lennart, t h, tittar ner till Östra för att växla några ord .
Ove eldar och Roland kör.
Ordergivning.
Dags för avgång.
Trevliga gamla vagnar.
AGJ och ULJ arbetar under likartade förutsättningar. Båda banorna är smalspåriga med 891 mm spårvidd. Båda banorna ligger nära stora befolkningscentra och har därför bra resandeunderlag. Båda banorna har många duktiga aktiva medlemmar. Båda banorna har fått kämpa hårt för sin existens. Både AGJ och ULJ är idag att betrakta som omistliga kulturarv. AGJ och ULJ har numera ett nära samarbete inom en rad viktiga områden.

ULJ trafikeras söndagar fram till i början av september. Länk till ULJ


ULJ 980705


Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida

Copyright © Stig Lundin 1998-2009