Några bilder av Tp 3515 vid ULJ


Det första Tp-loket som kom till Roslagsbanan var nr 3515. Detta stora, gröna mullrande diesellok, som var märkt "Statens Järnvägar" och med det höga numret 3515, framstod då (1958) som något av en utböling. Loket passade liksom inte in i  trafikbilden vid Uppsala Östra, där person- och godstågen så sent som år 1957 fortfarande drogs av ånglok.

SRJ hade mot slutet av 1957 fått två nya diesellok, SRJ nr 5 och 6, de s k "Dala-hästarna". Samtidigt togs tre nya motorvagnar, SRJ 3110, 3111 och 3112, i drift. Relativt snabbt tog dessa fordon över som dragkraft i persontågen och ångloken blev allt mer ovanliga. Dieselloken gick i lätta godståg på vardagarna och i persontåg lördag-söndag.

Godstågen mellan Uppsala och Rimbo, som var förhållandevis långa, gick länge med ånga. På slutet var det nästan alltid SRJ nr 27 som drog godstågen. I bland kunde det vara något av systerloken, SRJ 28 eller SRJ 29, som tog över, men även SRJ 18 och SRJ 19 förekom i godstågen. Vid enstaka tillfällen kunde man få se DHJ 11 eller DHJ 12 som dragare i godstågen.

På våren 1958 dyker så Tp 3515 upp. Först någon gång i persontåg på söndagar, sedan som standardlok i godstågen mellan Uppsala och Rimbo. Efter en tid kan man så se ännu ett Tp-lok, nr 3514, i trafik på SRJ. Ångloken blir allt mer sällsynta. Deras saga är nästan all när det tredje Tp-loket, nr 3516, sätts i trafik på SRJ.

Inom loppet av några år blir det sedan en formlig invasion av Tp-lok på gamla SRJ. Tp nr 3520, nr 3512 och nr 3518 är numren på några av loken. Nr 3513, 3511, 3509, 3507 och 3502 fanns i Roslagen under många år. Nr 3506 fanns i Rimbo en tid, men försvann sedan. Som mest fanns ungefär 7 st Tp-lok vid gamla SRJ samtidigt. Loken användes i första hand i godstågen, men de gick även i persontåg då och då.

Tp 3515 försvann så småningom från Roslagsbanan, men återkom senare. Det var ett av de sista Tp-loken som gick i Roslagen innan det försvann till Växjö.

Loket tillhör numera SMAB men är för närvarande utlånat till ULJ. Det är onekligen trevligt att se loket i drift på Roslagsspår igen. Nästan som på söndagarna i slutet av 1950-talet. 
Tp 3515 med persontåg vid Uppsala Östra tisdagen den 15 juni 1999. 
Mycket är förändrat sedan slutet av 1950-talet. Till vänster, där bilarna nu står, låg SJ godsmagasin. Liv och rörelse, massor med normalspåriga och smalspåriga godsfinkor som lastades och lossades.
Till höger, där de gula blommorna nu är, gick ett tredje spår. Där hade SRJ sin lastkaj och eget godsmagasin, en stor ljus träbyggnad, som på slutet hyrdes ut till "Industrilagret".
Det fanns inte tillnärmelsevis så mycket ogräs och buskar på stationsområdet. 
Tp 3515 är betydligt mattare i färgen nu än på 1950-talet. Annars är loket sig ganska likt och det är till och med rättvänt. Tp-loken var alltid vända på detta sätt vid Uppsala Östra. 
I persontågen gick ofta flera täckta godsfinkor för resgods och ilgods. Även kylvagnar för matvaror förekom. Ordinarie F-vagn var oftast placerad närmast efter lok när tåget gick från Uppsala.
Tp 3515 har återfått sina riktiga skyltar. "STATENS JÄRNVÄGAR, 3515, Tp, 1953".
Lokets SMAB-märkning skymtar inunder.
Plexiglaspåbyggnaden på hytten fanns inte på 1950-talet.

Fler bilder av Tp 3515 på ULJ


Stig Lundins bildsidor * Stigs historiska hemsida

Copyright © Stig Lundin 1998-2009